Aktuelt

Har du lyst på ein spennande stilling i ein nyskapande organisasjon i stor utvikling?
Kommunane, Fjordkysten regional- og geopark og Distriktssenteret vil gjerne sende ein stor takk til alle som tok seg tid til å delta i innbyggarundersøkinga om berekraftig samfunnsutvikling i kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll!
Saman med kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll har vi vunne 150 000 kroner i KLP (Kommunal landspensjonskasse) sin Fremtidspris for kommunene for parkinitiativet. Den 1. desember vart det klart at Fjordkysten regional- og geopark kom på andre plass i den gjeve kåringa.
I oktober hadde styret og arbeidsgruppa i Fjordkystparken strategisamling i Solund. Her vart det diskutert langsiktige mål samstundes var det eit stort fokus på kortsiktige arbeidsoppgåver og hausting av lågthengande frukter.
Norsk komitè for geoparker og geoarv kjem på besøk for å evaluere parken vår! Dette er eit viktig steg i vegen til å verte UNESCO-designert.
Årets skippertak gjekk av stabelen i juni og objektet var den store og flotte sjøbua i Storaker i Hyllestad. Skippertaket er eit samarbeid om bygningsvern mellom Norsk Kystkulturakademi, Ove Losnegård Snikkar & båtbyggjar, Nedre Jølster Bilelag og Fortidsminneforeininga i Sogn og Fjordane.
Jakta på dei fire første episentera er i gang. Desse besøkssentera skal gje informasjon om parken og vere spreidd i regionen.
Scroll to Top
Scroll to Top