Aktuelt

Eig du, eller kjenner du nokon som eig eit kystkulturminne som treng førstehjelp?
I vår fekk vi støtte frå UNESCO-kommisjonen til eit prosjekt vi har kalla «Ung Formidling av lokal natur-og kulturarv»  Vi ynskjer med dette å gje born og ungdom som veks opp i området stoltheit og kunnskap om kulturen og landskapet dei lever i.
Den 17. april dreg ein breitt samansett gruppe av partnarar i Fjordkystparken på studietur til Frankrike i regi av Erasmus + for å lære om korleis ein av dei eldste regionalparkane i Europa jobbar med bygningsvern og tradisjonshandverk.
Bli med på Europas fyrste Geo-interpretasjonskurs! Jobbar du innan  reiseliv, eller har ein vertskapsrolle?  Har du lyst å bli ein god formidlar og å lære dei beste guide-triksa? Bli med til Kvernsteinsparken i Hyllestad på kurs i Geo-interpretasjon !
Kommunane, Fjordkysten regional- og geopark og Distriktssenteret vil gjerne sende ein stor takk til alle som tok seg tid til å delta i innbyggarundersøkinga om berekraftig samfunnsutvikling i kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll!
Saman med kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll har vi vunne 150 000 kroner i KLP (Kommunal landspensjonskasse) sin Fremtidspris for kommunene for parkinitiativet. Den 1. desember vart det klart at Fjordkysten regional- og geopark kom på andre plass i den gjeve kåringa.
I oktober hadde styret og arbeidsgruppa i Fjordkystparken strategisamling i Solund. Her vart det diskutert langsiktige mål samstundes var det eit stort fokus på kortsiktige arbeidsoppgåver og hausting av lågthengande frukter.
Norsk komitè for geoparker og geoarv kjem på besøk for å evaluere parken vår! Dette er eit viktig steg i vegen til å verte UNESCO-designert.
Scroll to Top