Vi har fått status som Norsk Geopark!

Fjordkysten regional- og geopark er godkjent som Norges første offisielle kombinerte regional- og geopark.
Trude Søilen og Alice Vie jublar

Tirsdag 16.november publiserte Norsk komité for geoparker og geoarv at de har godkjent Fjordkysten regional- og geopark sin søknad om å bli tatt opp i nettverket Norske Geoparker.

Komiteen sin vurdering er basert på en omfattende søknad, samt en befaring i hele parkområde. I svaret sitt skriver de:

Den samlede vurderingen viser at både søknad og parkens innhold er av høy kvalitet og at Fjordkysten regional- og geopark oppfyller kriteriene for å bli en del av nettverket Norske Geoparker.

Fjordkysten regional- og geopark omfatter kommunene lengst vest i Norge; Solund, Askvoll, Hyllestad og Fjaler. Parken sitt mål er å bli en UNESCO global geopark innen 2025.

I Norge finnes det fra før ni regionalparker, organisert under paraplyorganisasjonen Norske Parker, samt fem Unesco global geoparker/parkkandidater. Vestland fylke har flest parker med tre forskjellige parkkonsepter og et biosfæreområde med ulike UNESCO-designeringer å skilte med.

Prosessleder Alice Vie mottok meldingen med stor glede: «Vi har en helt særegen geologi av internasjonal interesse i vårt område, og dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for å formidle og synliggjøre disse verdiene».

En annen som jubler denne uken er Daglig leder Trude Søilen: «Levende landskap, samarbeid og utvikling på tvers av ideelle og kommersielle interesser er fokusområder i satsingen vår. De siste årene har vi fått mange nye partnere som ønsker å samarbeide gjennom parken, og vi har tro på at dette vil være viktig for både bærekraftig næringsutvikling, merkevarebygging og ivaretaking av de særegne natur og kulturverdiene som vi har i vårt område»

Se NGU sin pressemelding om nyheten her: https://www.ngu.no/nyheter/fjordkysten-blir-ny-nasjonal-geopark

Scroll to Top