Vi har fått status som Norsk Geopark!

Fjordkysten regional- og geopark er godkjent som Norges første offisielle kombinerte regional- og geopark.
Trude Søilen og Alice Vie jublar
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tirsdag 16.november publiserte Norsk komité for geoparker og geoarv at de har godkjent Fjordkysten regional- og geopark sin søknad om å bli tatt opp i nettverket Norske Geoparker.

Komiteen sin vurdering er basert på en omfattende søknad, samt en befaring i hele parkområde. I svaret sitt skriver de:

Den samlede vurderingen viser at både søknad og parkens innhold er av høy kvalitet og at Fjordkysten regional- og geopark oppfyller kriteriene for å bli en del av nettverket Norske Geoparker.

Fjordkysten regional- og geopark omfatter kommunene lengst vest i Norge; Solund, Askvoll, Hyllestad og Fjaler. Parken sitt mål er å bli en UNESCO global geopark innen 2025.

I Norge finnes det fra før ni regionalparker, organisert under paraplyorganisasjonen Norske Parker, samt fem Unesco global geoparker/parkkandidater. Vestland fylke har flest parker med tre forskjellige parkkonsepter og et biosfæreområde med ulike UNESCO-designeringer å skilte med.

Prosessleder Alice Vie mottok meldingen med stor glede: «Vi har en helt særegen geologi av internasjonal interesse i vårt område, og dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for å formidle og synliggjøre disse verdiene».

En annen som jubler denne uken er Daglig leder Trude Søilen: «Levende landskap, samarbeid og utvikling på tvers av ideelle og kommersielle interesser er fokusområder i satsingen vår. De siste årene har vi fått mange nye partnere som ønsker å samarbeide gjennom parken, og vi har tro på at dette vil være viktig for både bærekraftig næringsutvikling, merkevarebygging og ivaretaking av de særegne natur og kulturverdiene som vi har i vårt område»

Se NGU sin pressemelding om nyheten her: https://www.ngu.no/nyheter/fjordkysten-blir-ny-nasjonal-geopark

Scroll to Top