Vidar Hop Skyssbåter

Vidar Hop Skyssbåter AS er stasjonert på Hardbakke og driv ambulansevirksomheit, passasjertransport, charter og opplevingsturar.

Klikk her for å gå til Vidar Hop Skyssbåter si heimeside.

Kontaktinformasjon

Vidar Hop Skyssbåter AS
Scroll to Top