Norsk Kystkulturakademi

Norsk Kystkulturakademi (NKKA) har som hovudmål å ta vare på, formidle og vidareutvikle lærdomen som ligg i kystkulturarven, bygd på dei store naturgjevne ressursane som Solund har å by på.

NKKA driver med guida turar frå kajakk, båt eller på land. Andre oppgåver er drift av villsau, byggevern og undervisning på den lokale skulen.

Klikk her for å gå til Norsk Kystkulturakademi si heimeside.

Kontaktinformasjon

Scroll to Top