Jakob Sande-selskapet

Jakob Sande-selskapet er ei norsk foreining som vart stifta i 1991 der føremålet var å utbre interessa og kunnskapen om diktaren Jakob Sande. Jakob Sande-selskapet arbeider spesielt for at Sande sine bøker er tilgjengelege for ålmenta. Kvart år står selskapet bak arrangement i diktaren sin fødestad Dale i Fjaler kommune.

Jakob Sande-selskapet har rundt 400 medlemar og leiar av foreininga er Margrethe Reiseæter. i 1997 overtok selskapet Sande sin barndomsheim Klokkagarden, som no er forfattarmuseum under namnet Jakob Sande-tunet.

Klikk her for å besøke Jakob Sande-selskapet si heimeside.

Kontaktinformasjon

Jakob Sande. Foto: Jakob Sande-selskapet
Scroll to Top