Dette er fjordkystparken

Fjordkystparken er Noregs første og einaste kombinerte regionalpark og geopark som inkluderer kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.
Tur frå Hovlandstien til Risnesnipa (777 moh). Foto: Visit Fjordkysten
Tur frå Hovlandstien til Risnesnipa (777 moh). Foto: Visit Fjordkysten

Fjordkystparken er Noregs første og einaste kombinerte regionalpark og geopark som inkluderer kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll. Dette utgjere eit område på om lag 2500 km2 som gjev oss eit unikt tidsvindauge tilbake til om lag 400 millionar år sidan, då ei fjellkjede like stor som Himalaya prega landskapet her. Den kaledonske fjellkjeda. Regionen byr på spennande geologi frå denne fjellkjeda sin «vekst og fall», og vidare geologiske prosessar i ettertid som har vore med på å forme det landskapet vi har den dag i dag.

Parken sitt arbeid er å formidle desse geologiske prosessane, men også korleis landskapet har endra seg i tråd menneska si innvandring for 10 000 år sidan og fram til i dag.

Både geologien, landskapet, kulturen og menneska som bur i vår region skil seg ut og vert lagt merke til i vår store verd. Dette er noko å vere stolt over, å ta vare på og ikkje minst utvikle vidare på denne felles samarbeidsplattforma som vår park no representerer.

Fjordkystparken er inne i ein prosess om å verte UNESCO-designert, det mest ettertrakta kvalitetsstempelet for ein reiselivsdestinasjon.

Les meir om UNESCO Global Geopark (UGG) her.

I 2019 gjennomførte Norsk Kvernsteinsenter på vegne av HAFS Regionråd ei forstudie av etablering av ein UNESCO Global Geopark i vår region.

Les UNESCO GLOBAL GEOPARK i kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund, Gulen og Sunnfjord (Rüttimann Storemyr, 2019) her.

Rapporten presenterer ei grundig analyse av korleis ei realisering av ein slik park i våre kommunar vil skape positive ringverknader i desse kommunane. Mykje av tekstane på denne nettsida er henta ut ifrå denne rapporten.

Scroll to Top