About us

Styret i Fjordkystparken
Styret i Fjordkysten regional- og geopark. Fv. Marita Solheim, Anne Berit Garnes, Asbjørn Løland, Gunnar Osland, Kjell Mongstad, Liv Hege Skagestad og Hilde Buer. Ikkje tilstades: Arne Osland og Anne Kristine Dyrdal.

Styre

Scroll to Top