Den europeiske landskapskonvensjonen

I vår fekk vi støtte frå UNESCO-kommisjonen til eit prosjekt vi har kalla «Ung Formidling av lokal natur-og kulturarv»  Vi ynskjer med dette å gje born og ungdom som veks opp i området stoltheit og kunnskap om kulturen og landskapet dei lever i.
I Hyllestad vert 7.-klassingane "utdanna" som guidar i Kvernsteinsparken. Hyllestadmodellen har fått mykje ros for formidlingsopplegget.
Scroll to Top