Aktuelt

Årets skippertak gjekk av stabelen i juni og objektet var den store og flotte sjøbua i Storaker i Hyllestad. Skippertaket er eit samarbeid om bygningsvern mellom Norsk Kystkulturakademi, Ove Losnegård Snikkar & båtbyggjar, Nedre Jølster Bilelag og Fortidsminneforeininga i Sogn og Fjordane.
Jakta på dei fire første episentera er i gang. Desse besøkssentera skal gje informasjon om parken og vere spreidd i regionen.
Scroll to Top