Våre partnarar

Fjordkysten regional -og geopark har 45 medlemmar og partnarar frå heile regionen. Partnarane representer både næringsliv, kommunar, organisasjonar og privatpersonar.

Parken sitt arbeid er kjenneteikna av å samarbeide med eit stort tal ulike aktørar. Parken kan leige eller delta i prosjekt eller hjelpe med at andre kan opprette prosjekt. Vi ønsker at våre partnarar skal oppleve at det er gjevande å vere ein del av nettverket i parken. Vi har eit felles mål om å skape meirverdi for befolkninga, bedriftene og dei besøkande i området.

Partnarane/medlemma er bedrifter, organisasjonar, lag, foreiningar og privatpersonar, og stadig fleire kjem til.

Klikk her for å bli medlem eller partnar.

Her er ei oversikt over bedrifter, lag og foreiningar som er partnarar av parken.

Våre partnarar

Fleire partnarar er:

 • Lending Rederi
 • Nils Chr. Bjørgo
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Solund Eiendom
 • Tangenes Gård
 • Barstein AS
 • Solund Kreativ
 • Sulejelet AS
 • Bauge & Bahus
 • Frode Kalgraff
 • Kystlandbruket
 • Ove Losnegård Snikkar & Båtbyggjar

 

Scroll to Top
Scroll to Top