Våre partnarar

Fjordkysten regional -og geopark har 68 medlemmar og partnarar frå heile regionen. Partnarane representer både næringsliv, kommunar, organisasjonar og privatpersonar.

Parken sitt arbeid er kjenneteikna av å samarbeide med eit stort tal ulike aktørar. Parken kan leige eller delta i prosjekt eller hjelpe med at andre kan opprette prosjekt. Vi ønsker at våre partnarar skal oppleve at det er gjevande å vere ein del av nettverket i parken. Vi har eit felles mål om å skape meirverdi for befolkninga, bedriftene og dei besøkande i området.

Partnarane/medlemma er bedrifter, organisasjonar, lag, foreiningar og privatpersonar, og stadig fleire kjem til.

Klikk her for å bli medlem eller partnar.

Her er ei oversikt over bedrifter, lag og foreiningar som er partnarar av parken.

Våre partnarar

Alle partnarar:

 

Askvoll kommune
Fjaler Kommune
Hyllestad kommune
Solund kommune
Sunnfjord kommune
Jensbua Kystkultursenter AS
Roar Moe
Ove Losnegård Snikkar & Båtbyggjar
Litle Færøyna Kystkulturlag
Hilde Buer
Gunn Åmdal Mongstad
Håvard Mongstad
Kjell Mongstad
Anne-Kristin Alvheim Heggøy
kystlandbruket.no Kalle Helgesen
Frode Kalgraff
Hardbakke Villsaulag SA
Norsk Kystkulturakademi AS
Tore Økland Larsen
UWC Red Cross Nordic
Visit Fjordkysten AS
Bauge & Bahus
Værlandet Havhotell AS
Vidar Hop Skyssbåter AS
Bjørn Magne Hansen
Jakob Sande senteret
Sunnfjord Geo Center AS
Sulejet AS
Sunnfjord Utvikling AS
Solund Kreativ AS
Barstein AS
Tangenes Gård
Solund Eiendom AS
Bergen Arkitekthøgskole
Nedre Jølster Bilelag
Nils Chr. Bjørgo
Ole André Klausen
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Gunnar Osland
Sognhostel AS
Anne Kristine Dyrdal
Losnaspelet
Asbjørn Dyrkorn Løland
Undertun Laaveri
Lillingstonheimen
Lending Rederi AS
Geir-Kåre Tungodden Ynnesdal
Solund Sendebrettlaug
Fjordane Friluftsråd
Vener av Nilsbua
Førdefjorden Vel
Astrid Waage
Terje Otto Eilertsen
Willem Teunis Pranger
Idar Svein Vaulen
Holmedal Vel
Stongfjorden Vel
Frøydis Akse
Gulatinget
Alice Hestad Vie
Atløy Vel
ALPS – Alt Lys På Solund
Lending Gard AS
Dale Vgs
Fjord gardsmat
Helle Knivfabrik
Jokjer Værlandet
RIB Askvoll

 

Scroll to Top