Partner

Norske Parker

UWC Red Cross Nordic

UWC Røde Kors Nordisk er ein utdanningsinstitusjon på videregåande nivå som tilbyr eit intensivt toårig program for ca 200 studentar frå meir enn 90 ulike land. Studentane er alle valt ut for stipend av ein komité i heimlandet sitt, på grunnlag av eigen dugleik og potensiale.  Skulen er ein av 18 UWC skular rundt i

UWC Red Cross Nordic Read More »

Visit Fjordkysten

Visit Fjordkysten er eit destinasjonsselskap for kommunane Solund, Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Kinn på kysten av Vestland. Deira hovudfunksjon er marknadsføring og profilering av regionen som reisemål, i tillegg til produktutvikling og prosjektarbeid. Visit FjordKysten har 2 tilsette og hovudkontor i Florø. Dei er samlokalisert med turistinformasjonen i Florø, som ligg i første etasje på

Visit Fjordkysten Read More »

Jensbua Kystkultursenter

Jensbua Kystkultursenter ligg i Fjaler i Sogn og Fjordane. Her tilbydast råd og hjelp til ditt gamle hus eller båt. Senteret lagar også planar, kostnadsoverslag og utfører arbeid på hus og båtar. Dei arbeider mykje med vindusrestaurering, grindebygg og klinkbygde båtar, og dei tilbyr kurs innanfor desse og andre aktuelle tema. Dei arbeider også med

Jensbua Kystkultursenter Read More »

Scroll to Top