Partner

Norske Parker

Norsk Kvernsteinsenter

Om museet Kvernsteinsparken vert drifta av Norsk Kvernsteinsenter, eit museum under Musea i Sogn og Fjordane. Norsk Kvernsteinsenter driv med formidling, fornying, forsking og forvalting av kvernsteinsbrota i Hyllestad og er knutepunkt for eit nettverk av kommunar i Noreg som har store kvernsteinsbrot frå gammal tid: Selbu, Saltdal, Brønnøy og Lalm/Vågå. Hyllestadmodellen Formidlinga i kvernsteinsparken […]

Norsk Kvernsteinsenter Read More »

Sognhostel

Sognhostel vart etablert våren 2018. Tidlegare var bygget brukt som skule, barnehage og asylmottak. Etter det stod tomt ei stund var det på tide å få aktivitet i bygget igjen. Difor gjekk vi saman som familie for å starte oppatt drift. Vi ynskjer at hostellet skal være ein koseleg overnattingsplass for våre gjester heile året.

Sognhostel Read More »

Sunnfjord Geo Center

Både menneska og verdiane som Sunnfjord Geo Center er bygd opp av har sitt utspring mellom mektige fjell og eigenrådige vassdrag. Vakre omgjevnader inspirerer oss kvar dag, men vi kjenner også fortida til desse omgjevnadane. Det er ei dramatisk historie om natur som vanskeleg let seg temje. Frå hovudsete i Stongfjorden ser vi dagleg opp

Sunnfjord Geo Center Read More »

Værlandet Havhotell

Værlandet Havhotell vart opna 1.mai 2016. Vi er eit lite hotell med 8 bu-einingar der alle har eit lite kjøkken. 6 av bueiningane har eit eige «rom i rommet» og kan difor oppgraderast til familierom. Fullt utnytta har vi 28 sengeplassar. Det er ikkje restaurant eller felles opphaldsrom hos oss, men vi leverer frukost til

Værlandet Havhotell Read More »

Norsk Kystkulturakademi

Norsk Kystkulturakademi (NKKA) har som hovudmål å ta vare på, formidle og vidareutvikle lærdomen som ligg i kystkulturarven, bygd på dei store naturgjevne ressursane som Solund har å by på. NKKA driver med guida turar frå kajakk, båt eller på land. Andre oppgåver er drift av villsau, byggevern og undervisning på den lokale skulen. Klikk

Norsk Kystkulturakademi Read More »

Hardbakke Villsaulag

Hardbakke Villsaulag SA såg dagens lys i mars 2020 etter god fødselshjelp av Norsk Kystkulturakademi (NKKA) og Fjordkysten Regional og Geopark (FROG). Målet for laget er å drive moderne landskaps- og villlsaudrift med fokus på berekraftig og lokal samfunns- og næringsutvikling. HVSL er bygdeutvikling og innovasjon med fokus på formidling av handboren kunnskap, ein møteplass

Hardbakke Villsaulag Read More »

Sørværet Villsau

Vi, Hilde Buer og Anders Braanaas, bur og trivast ved havet på Værlandet. Sauene våre hentar alt dei treng i kystlyngheia der dei lever fritt og naturleg. Dei beitar ute heile året og tek slik vare på ca. 6000 dekar kystlynghei, m.a Sørværet naturreservat. Drifta er sjølvsagt økologisk og debiosertifisert. Kystlyngheia er vurdert som kritisk

Sørværet Villsau Read More »

Scroll to Top