Lær meir

"Noregs vakraste fold" har tiltrekt seg geologar frå heile verda opp igjennom tidene. I tillegg er den eit landemerke på kysten som tidlegare vart nytta til navigasjon for sjøfolket.
Området vårt har ei framragande geoarv som omhandlar ein fjellkjede som stod her for 400 millionar år sidan, Den kaledonske fjellkjede. Her kjem ein gjennomgang om korleis Kaldeonidane blei til og korleis dei seinare kollapsa.
I Hyllestad vert 7.-klassingane "utdanna" som guidar i Kvernsteinsparken. Hyllestadmodellen har fått mykje ros for formidlingsopplegget.
For 400 millionar år sidan stod det ei fjellkjede med same storleik som Himalaya i vårt område. Dette var eit resultat av at to kontinent kolliderte med einannan, på same måte som India som eit sjølvstendig kontinent har kolliderte med Asia i nyare tid. Dette er historia om Den kaledonske fjellkjeden, korleis vart den til og korleis forsvant den?
For litt over 400 millionar år sidan ruva den kaledonske fjellkjeda i området vårt. Dette var ei fjellkjede på om lag same storleik som dagens Himalaya, kanskje større. For å forstå korleis ei fjellkjededanning og kollaps fungerar så må ein først få ei forståing for dei viktige geologiske prosessane rundt plateteknikk.
Scroll to Top