Trude Søilen, dagleg leiar

“Ung formidling”, eit prosjekt retta mot born og unge

I vår fekk vi støtte frå UNESCO-kommisjonen til eit prosjekt vi har kalla «Ung Formidling av lokal natur-og kulturarv» 

Vi ynskjer med dette å gje born og ungdom som veks opp i området stoltheit og kunnskap om kulturen og landskapet dei lever i.

“Ung formidling”, eit prosjekt retta mot born og unge Read More »

Scroll to Top